Ovako se nešto ne viđa baš svaki dan, a polcija u Texasu pozvala je preko društvenih

mreža stanovnike da joj pomognu kako bi pronašli lipova koji je ukrao gitaru.

Na ovom snimku možete vidjeti kako jedan mlađi muškarc prvo razgleda intsturmente,

a nakon trećeg razgledanja možete vidjeti kako je uspio strpati gitaru u trenerku.

A onda je pomalo šepajući samo išetao iz radnje.

U nastavku možete pogledati video snimak!

Izvor: kreativan.novi.ba